Beleidsaviseur

Senior beleidsmedewerker ruimtelijke ordening
voor de gemeente Schouwen-Duiveland

    generalist
    vraagbaak
    rots in de branding
    communicator

taken
Als senior medewerker zul je je voornamelijk richten op de meer complexe ruimtelijke projecten. De taken liggen op het raakvlak van bestuurlijk juridische en planologische werkzaamheden en projectleiding. Je bent verantwoordelijk voor het voeren van ruimtelijke procedures (incl. bezwaar en beroep), het opstellen van randvoorwaarden, het adviseren van B&W, het opstellen van beleidsadviezen en het geven van juridisch advies.

interne en externe contacten
Je fungeert als vraagbaak voor je collega’s binnen de afdeling. Je werkt samen met andere afdelingen. Je zet projecten uit binnen en buiten de organisatie en bewaakt voortgang en kwaliteit. Je hebt contacten met diverse externe partijen zoals ondernemers, ontwikkelaars, burgers, waterschap, adviesbureaus en provincie.

profiel
vakinhoud
Je hebt een generalistische en brede visie op het werkveld van ruimtelijke ordening en planologie. Je staat boven de stof en kunt er mee spelen. Je kunt de materie pragmatisch toepassen. Je kent de wet- en regelgeving, maar ziet dit niet als een belemmering voor ruimtelijke plannen.

organiseren
Je hebt ervaring met het organiseren van projecten en het stellen van prioriteiten. Je neemt beslissingen en draagt deze uit. Je weet collega’s te betrekken en aan te spreken in een gezamenlijk resultaat. Je hebt een visie op de rol van de gemeente aangaande ruimtelijk ordening en de samenleving en weet dit binnen de organisatie te vertalen naar heldere werkafspraken en resultaten.

communicatie
Je bent volwassen en stevig, je bent een duidelijke communicator die zowel zakelijk (afspraak is afspraak) als enthousiasmerend en motiverend kan optreden.

coachen
Vakinhoudelijk kun je medewerkers op een hoger niveau tillen, onder jouw leiding gaan mensen excelleren. Je voelt kwaliteiten van mensen aan en kunt weerstanden overwinnen. Ook hier is motiveren en enthousiasmeren van belang.

Selectieprocedure

    intake met adviseur van SAB Human Resources
    schriftelijk voorstellen van kandidaten door adviseur van SAB Human Resources aan de gemeente Schouwen-Duiveland
    eerste sollicitatiegesprek met Wim Mulder (hoofd afdeling), Pauline Dirks (coördinator ro ) en nog 1 of 2 toekomstige collega’s
    tweede sollicitatiegesprek: kennismaking met de afdeling
    mogelijke deelname aan een assessment
    afrondend arbeidsvoorwaarden gesprek
    aanstelling